Lacons tham gia hội thảo do PERI tổ chức

Lacons tham gia hội thảo do PERI tổ chức

Ngày 09.04.2018 vừa qua, Lacons rất hân hạnh khi được PERI Vietnam mời tham quan showroom về các hệ coffa cao cấp & tham dự hội thảo về các sản phẩm gỗ, ván ép do chính Peri sản xuất.

Hội thảo được trình bày bởi Mr. Bernd Delissen - Business Manager of PERI Panel Products.

Tham khảo : https://www.peri.com.vn/company/news-of-peri-vietnam.html

Trở về trang đề mục