Tư Duy Quản Lý & Quản Lý Nhân Sự

Tư Duy Quản Lý & Quản Lý Nhân Sự

Tư Duy Quản Lý & Quản Lý Nhân Sự

 

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý đối với công tác Quản trị Nhân Sự & Phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ nhân viên của mình. Ban Giám đốc Công ty Lacons đã mời Thạc Sỹ Nguyễn Đình Chính, GV Trường ĐH Ngân Hàng Tp. HCM đến huấn luyện nhập môn: " Quản Trị Tài Nguyên Nhân Sự " ( Human Resource Management - H.R.M ) cho các cấp lãnh đạo chủ chốt của Công ty, những người đang trực tiếp quản lý & sử dụng nguồn nhân sự.

 

Với cách truyền đạt dễ hiểu, bằng nhiều ví dụ minh họa gần gũi, nội dung liên quan đến thực trạng hiện nay trong Lacons, buổi nói chuyện đã làm vỡ ra rất nhiều điều thú vị & bổ ích cho những Cán bộ lãnh đạo và các Trưởng/ phó phòng Ban, Xưởng Cơ Khí, Chỉ huy từ các dự án để từ đó giúp cho các thành viên không gian xanh Lacons chúng tôi tăng cường thêm kiến thức hữu ích trong công việc hàng ngày cũng như trong cuộc sống.

 

Kể từ khi BGĐ Lacons xây dựng nên chương trình huấn luyện, trao đổi vào mỗi ngày thứ bảy cuối tuần cho toàn thể nhân viên Công ty, Nhiều Chuyên Gia đến từ các tập đoàn lớn là Giám đốc Nhân Sự, Những người bạn, Những vị Khách hàng Quý của chúng tôi đã & sẽ dành tâm huyết, thời gian Quý báu của mình để trao cho nhân viên Lacons những cơ hội học hỏi, những kinh nghiệm thực tiễn thú vị và bổ ích.

 

 

 

 

 

 

Trở về trang đề mục