Year End Party - 2016

Year End Party - 2016

Tiễn đưa năm cũ 2016, đón chào năm mới 2017. Tập thể nhân viên LACONS tự tin & tràn đầy năng lượng cho bước chuyển mình trong kế hoạch kinh doanh đã định hướng.

 

 

Trở về trang đề mục