HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam
HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam

HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam

HOEGAADEN LOCAL PRODUCTION_ AB-Inbev Sabmiller Vietnam

CHỦ ĐẦU TƯ:
C.TY TNHH SABMiller VIETNAM (ABInbev )

NHÀ THẦU CHÍNH:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LACONS

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Thiết kế & thi công trọn gói cho gói thầu thi công móng bồn, xưởng chiết chai mở rộng, hệ thống PCCC tại nhà máy SABMiller Vietnam.

HD Số :

27052017/SAB/LACONS

T. GIAN THỰC HIỆN :

T. GIAN THỰC HIỆN: 01/06/2017

T. GIAN HOÀN THÀNH: 30/11/2017