Dịch vụ Xây dựng

Dịch vụ Xây dựng

Dịch vụ Xây dựng

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUÝ SƠN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUÝ SƠN Gói thầu số 1 : Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ công trình & Lập kế hoạch sữa chữa, bảo trì.