Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA
Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA

Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA

Nhà máy Gia Công Cắt Uốn thép POVINA

CHỦ ĐẦU TƯ:
C.TY TNHH THÉP POVINA ( POVINA )

NHÀ THẦU CHÍNH:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LACONS

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Tổng thầu Thiết kế & Thi công

T. GIAN THỰC HIỆN: 12/11/2016

T. GIAN HOÀN THÀNH: 31/05/2017